Zasady ochrony prywatności

 

W ramach naszych starań o ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników odwiedzających witrynę VTech przyjęliśmy i wprowadziliśmy przedstawioną niżej politykę. Opisuje ona rodzaje gromadzonych przez VTech informacji na temat użytkowników witryny VTech oraz sposób ich wykorzystania. Witryna internetowa VTech jest przeznaczona dla klientów i użytkowników przebywających w Polsce. Użytkowników spoza terytorium Polski prosimy o odwiedzenie strony www.vtech.com i odszukanie na niej adresu właściwej witryny.

 

Poza częściami naszej witryny przeznaczonymi wyłącznie dla naszych partnerów detalicznych i dystrybutorów korzystanie z niej nie wymaga logowania ani rejestrowania się. Oznacza to, że odwiedzający mogą przeglądać strony przeznaczone dla naszych klientów detalicznych bez przekazywania nam żadnych informacji umożliwiających identyfikację swojej tożsamości (zwanych dalej „danymi osobowymi” lub w skrócie „d.o.”).

 

Użytkownik, który podczas wizyty w naszej witrynie zdecyduje się na zawarcie dowolnej transakcji, zostanie poproszony o podanie d.o. niezbędnych do jej finalizacji. Dane te zostaną użyte jednak wyłącznie do tego celu. Jeżeli, na przykład, użytkownik zwróci się do nas o dodatkowe informacje na temat któregoś z produktów, poprosimy go o podaniem nam adresu e-mail, na który będziemy mogli mu przesłać odpowiedź na to zapytanie. Jeżeli użytkownik zakupi jeden z naszych produktów, zostanie poproszony o podanie informacji potrzebnych do zrealizowania złożonego zamówienia, obciążenia konta jego karty kredytowej oraz przesyłania mu informacji dotyczących zamówienia i dostawy, takich jak: imię i nazwisko, numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy i adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu.  Poza przypadkami konkretnie wskazanymi w niniejszych Zasadach, nie przekazujemy ani nie odsprzedajemy żadnych d.o. użytkowników naszej witryny ani danych zawieranych przez nich transakcji innym firmom, nawet podmiotom z nami powiązanym. Nie kontaktujemy się też z użytkownikami w innych sprawach niż obsługa przesłanych przez nich zapytań lub transakcji, o ile jednoznacznie nas do tego nie upoważnią.

 

Odpowiadając na zapytanie lub realizując złożone zamówienie zastrzegamy sobie jednak prawo korzystania z usług firm zewnętrznych, których zlecamy wykonanie w naszym imieniu określonych czynności,  np. kompletację zamówienia, dostarczenie przesyłki, korespondencji papierowej lub elektronicznej, wsparcie marketingowe, obsługę klienta, analizę danych czy przetwarzanie płatności.  Podmioty, którym zlecamy te czynności, mają jednak ograniczony dostęp do d.o. użytkowników i nie wolno im używać ich w innych celach.

 

Oferujemy klientom również możliwość rejestrowania nabytych produktów VTech i przekazywania nam dodatkowych informacji o sobie, w tym informacji o ich najnowszych zakupach oraz konkretnych danych demograficznych. Dane te określamy terminem „dane rejestracyjne”.  Przekazywanie nam danych rejestracyjnych jest nieobowiązkowe i nie wymagamy ich do finalizacji zakupu, skorzystania z obsługi gwarancyjnej ani do przeglądania naszej witryny.

 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje dane rejestracyjne, możemy użyć ich, osobno lub w połączeniu z publicznie dostępnymi informacjami, do identyfikacji innych produktów lub usług, których nabyciem naszym zdaniem może on być zainteresowany i przesłać mu informacje na ich temat. W niektórych przypadkach udostępniamy dane rejestracyjne innym podmiotom należącym do VTech, oferującym produkty lub usługi, którymi naszym zdaniem użytkownik może być zainteresowany. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać tego rodzaju korespondencji lub udostępniania jego danych rejestracyjnych innymi podmiotom, może poinformować nas o tym, usuwając symbol zaznaczenia z pola wyboru przy odpowiedniej zgodzie na przeznaczonej dla konsumentów stronie rejestracji gwarancji. Spowoduje to, że nie będziemy przekazywać ani odsprzedawać żadnych dotyczących użytkownika danych rejestracyjnych ani danych o jego transakcjach z VTech innym podmiotom, w tym podmiotom z nami stowarzyszonym i nie będziemy kontaktować się z użytkownikiem w sprawie naszych produktów ani usług.

 

Jeżeli użytkownik pozostawi to pole zaznaczone lub upoważni nas w inny sposób, może otrzymywać od nas co jakiś czas wiadomości e-mail dotyczące produktów i usług, które naszym zdaniem mogą go interesować.  Jeżeli zechce zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, może kliknąć znajdujące się w ich stopce łącze „Anuluj subskrypcję” („Unsubscribe” w przypadku wiadomości w języku angielskim). Usunięcie danych użytkownika z list wysyłkowych może potrwać do 10 dni, zgodnie z obowiązującym prawem.  Użytkownik może następnie w dowolnym momencie zmienić zdanie i ponownie upoważnić nas do wysyłania mu wiadomości e-mail na temat produktów i usług, które naszym zdaniem mogę go interesować.

 

Przekazywane nam przez użytkowników za pośrednictwem witryny VTech d.o. oraz dane rejestracyjne, w tym numery kart kredytowych, adresy korespondencyjne i numery telefonów, a także informacje dotyczące zamówień są przez nas szyfrowane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer) w celu ochrony prywatności użytkowników i uniemożliwienia odczytania tych informacji przez osoby postronne w trakcie ich przesyłania. Aby dodatkowo zagwarantować ich bezpieczeństwo, przechowujemy d.o. i dane rejestracyjne w bazie danych niedostępnej przez internet.

 

Niektóre strony naszej witryny korzystają z plików cookie, ułatwiających nam lepszą obsługę internautów odwiedzających naszą witrynę. Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, przesyłane do przeglądarki przez witrynę i zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika. Gdy ponownie otworzy on witrynę, jego komputer prześle ten plik z powrotem udostępniającemu witrynę VTech serwerowi stron internetowych, przypominając o poprzednich wizytach i umożliwiając kontynuację rozpoczętych wcześniej transakcji. Użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby nie przyjmowała plików cookie. Może to jednak ograniczyć dostępny zestaw funkcji witryny, uniemożliwiając np. dokonywanie w niej zakupów. Pliki cookie nie zawierają żadnych d.o. ani danych rejestracyjnych.

 

Niektóre strony naszej witryny zawierają znaczniki pikselowe, mające postać małych, przezroczystych plików GIF, określany także ang. terminem „web beacon”.   W przeciwieństwie do plików cookie, znaczniki nie są przechowywane na komputerach użytkowników.  Wyświetlenie strony zawierającej znacznik pikselowy powoduje wygenerowanie przez niego ogólnej informacji odnotowującej fakt jej odwiedzenia.  Znaczniki pikselowe nie są powiązane z żadnymi d.o. ani danymi rejestracyjnymi.

 

Analizując ruch na naszych stronach internetowych, korzystamy z dwóch metod obserwacji zachowania odwiedzających je użytkowników: plików logów serwera oraz skryptów JavaScript. Używamy je do analizowania trendów, zarządzania witryną, śledzenia sposobu poruszania się po stronach witryny przez użytkowników i gromadzenia innych informacji. Metody te dostarczają nam takich danych, jak: adresy IP, typy przeglądarek, informacji o dostawcach usług internetowych, stron, z których odwiedzający trafiają do naszej witryny i ostatnich stron, które w niej oglądali przed jej opuszczeniem, używanej przez nich platformy sprzętowej, daty i godziny, liczby odwiedzających, położenia geograficznego odwiedzających i danych dotyczących zakupów przez internet. Informacje udostępniamy niekiedy naszym partnerom biznesowym i reklamodawcom, należy jednak pamiętać, że mają one charakter zbiorczy i anonimowy; nie są one powiązane z żadnymi d.o. ani danymi rejestracyjnymi. Narzędzie, którego używamy do analizy plików logów serwera, to Urchin Tracking firmy Google. Informacje gromadzone za pomocą skryptów JavaScript są zaś dla nas przetwarzane przez usługę Google Analytics.

 

Witryna VTech zawiera łącza do witryn osób trzecich. Użytkownik, który zdecyduje się z nich skorzystać, musi pamiętać, że spółka VTech nie odpowiada za stosowane przez prowadzące je podmioty zasady ochrony prywatności ani za ich zawartość.  Pliki cookie mogą też być wysyłane przez wyświetlane w naszej witrynie ogłoszenia o promocjach i reklamy osób trzecich. Nie mamy dostępu do gromadzonych przez nie w ten sposób informacji ani wpływu na ich przetwarzanie przez zewnętrznych reklamodawców.

 

Reklamy VTech są wyświetlane w obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym przez firmę Google, sieciach reklamowych w witrynach osób trzecich. Operatorzy sieci reklamowych także korzystają z plików cookie do wyświetlania reklam, uzyskując w ten sposób informacje o wcześniejszych odwiedzinach użytkownika w witrynie VTech. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przyjmowanie plików cookie pochodzących z sieci reklamowych Google. W tym celu powinien odwiedzić stronę Google pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

 

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez dzieci. Wszystkie produkty VTech (w tym produkty przeznaczone do użytkowania przez dzieci) są przeznaczone do zakupu przez osoby dorosłe. Użytkownicy w wieku poniżej 18 lat pragnący dokonać zakupu przez witrynę VTech muszą zwrócić się o jego dokonanie w ich imieniu do osoby pełnoletniej.  Projektując naszą witrynę zwracaliśmy uwagę, aby nie zachęcała ona dzieci do dokonywania w niej zakupów ani przekazywania nam informacji. W VTech mamy świadomość, jak delikatną kwestią jest prywatność dzieci w internecie. Dlatego też w każdym przypadku, w którym uzyskamy informację, że dowolny użytkownik naszej witryny nie ukończył 13 lat, niezwłocznie usuniemy wszelkie d.o. i dane rejestracyjne z jego konta, a jeżeli dowiemy się, że otrzymane zamówienie zostało złożone w naszej witrynie bez udziału osoby pełnoletniej przez użytkownika, który nie ukończył 18 lat, zamówienie to nie zostanie przez nas zrealizowane.

 

Jeżeli zobligują nas do tego obowiązujące przepisy lub konieczność egzekwowania naszych praw, VTech zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych dowolnego klienta lub zgromadzonych w witrynie danych zbiorczych. W razie konieczności dostosowania spółki VTech do zachodzących w jej działalności zmian, możemy też podjąć decyzję o zbyciu w tym celu części jej udziałów lub aktywów. W przypadku zmiany właściciela znaczącej części udziałów w spółce VTech lub jej aktywach VTech rezerwuje sobie prawo przekazania w ramach takiej transakcji nowemu właścicielowi zgromadzonych za pomocą tej witryny danych.

 

Wszelkie pytania na temat stosowany przez nas zasad ochrony prywatności i innych praktyk dotyczących tej witryny prosimy kierować do nas pod tel. 0801 324 084. Niniejsze zasady mogą co pewien czas ulegać zmianom; będziemy o nich tu informować.  Korzystając z naszej witryny użytkownik wyraża zgodę na stosowanie niniejszych zasad ochrony prywatności w aktualnym brzmieniu do informacji gromadzonych za jej pośrednictwem.  Użytkownicy witryny VTech powinni w związku z tym co jakiś czas zapoznawać się z bieżącymi zawartymi tu postanowieniami.

 

Niniejsza wersja zasad ochrony prywatności weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.